İKLİM

Uluborlu Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında, yarı karasal karakterli iklime sahiptir. Kış mevsimi uzun sürer fakat ılık geçen kış günlerinin sayısı hayli fazladır. İlkbahar Uluborlu da süresi en az olan mevsimdir. Yaz mevsimi sıcaklıkları normal ancak kuraktır. Sonbahar genellikle yağmurlu ve serin geçer.

ARAZI YAPISI VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

Arazi yapı itibariyle dağlık ve engebelikler şeklinde oluşmuştur. Bu dağlar üzerinde de mera ve yaylalar bulunmaktadır. Toprakları genellikle killi –tinli bünyeli ve dağılabilir durumdadır. Alt toprak, üst toprakla genelde aynı olmasına rağmen, üst topraktan daha kaba bünyeli ve killidir. Meyil % 3'ten%20'ye kadar değişmektedir. Kültürel bitkilerin yetiştiriciliğinde, İlçe ovasının toprağı doğuya doğru gidildikçe daha verimli olduğu tespit edilmiştir.