Tüm dünyada enerjiye erişim giderek daha maliyetli olmakta ve çevreye daha zarar verici hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının da azalması neticesinde çoğu ülkede ucuz enerji devri artık kapanmaktadır. Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde; maliyetlerin azalması, çevresel etkinin azalması, rekabet edilebilirliğin artması sağlanacaktır. Bu kapsamda başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Isparta'nın ilk ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan Belediye olmanın gururunu yaşıyoruz.