Duyuru Tarihi: 14.11.2022

İlçemizin 03.11.2022 tarih, 34 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (PİN:NİP-32054461) VE 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (PİN:UİP-32021106) 14 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren bir ay süre ile Belediye Hizmet Binasının zemin kat koridorunda askıya çıkarılmış olup, askı süresincede www.uluborlu.bel.tr internet sitemizde de yayınlanmaktadır. İlanen duyurulur.