Duyuru Tarihi: 15.11.2021

İlçemiz Güreşyeri Mahallesi, 452 ada, 25,26,27 ve 36 parseller, 05.11.2021 tarih, 76 sayılı Encümen Kararına göre imar uygulamasına tabi tutulmuş ve 5/2 No'lu Düzenleme Bölgesi olarak ilan edilmiş olup Parselasyon Planı ve düzenleme işlemine ait evraklar 10.11.2021 Çarşamba gününden itibaren bir ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.