Duyuru Tarihi: 02.03.2020

İlçemiz Pazar Mahallesi 103 ada 2,3,4,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18 ve 19 numaralı parseller, 28.02.2020 tarih ve 12 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ve 19. maddelerine göre imar uygulamasına tabi tutulmuş ve 11 nolu düzenleme işlemine ait evraklar 02.03.2020 Pazartesi gününden itibaren bir ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur.