İş Yeri Kiralama İhalesi
  • 27/01/2020
  • ° / Parçalı Bulutlu
  • Nem Oranı - %
  • Nöbetçi Eczaneler
  • ()
İş Yeri Kiralama İhalesi
İş Yeri Kiralama İhalesi

 

01-Mülkiyeti /Tasarrufu  Belediyemize ait aşağıda vasfı muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı olan Pazar Mahallesi Ilgaz Cad.No:3/D’de bulunan Spor Salonu aylık 160,00TL+KDV muhammen bedelle, 3 yıllık kiralanması ihalesi Belediye Encümenimizin 26.04.2019  tarih ve 18 sayılı kararı ile 17.05.2022 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

02-Kiralama ihalesi 17.05.2019 tarihine rastlayan CUMA günü Belediyemiz Encümen Odasında Belediye Encümen huzurunda aşağıda belirtilen saatte yapılacaktır.

03-İhaleye katılacak olanlar;

A-)İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

a)-Dilekçe

b)-Kanuni İkametgah Belgesi

c)-İmza Sirküleri( İstekli adına vekaletname ile İhaleye katılan kişiden de istenecek olup  Noterden  Tasdikli olacaktır.)

d)- Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

e)-Geçici İhale Teminatı (Limit İçi)

f)-Yapacağı işin nevine uygun meslek grubunun oda kayıt belgesi son başvuru tarihi geçerli değildir.(Yeni müracaatta meslek grubu kayıt belgesi işyerini açtıktan sonra en geç 1 ay içinde ibraz edilecektir.)

g)-Kiralama ihalesine katılacak ilgilinin Belediyemize borcu bulunmayacak, borcu olduğu taktirde komisyonca yeterlilik verilmeyecektir.

ğ-)Daha önce belediyemizin işyerlerinin kiralama ihalesine katılmış olup sözleşme imzalamayıp teminat yakan kişilere  komisyonca yeterlilik verilmeyecektir.

B-)İSTEKLİLERDEN(TÜZEL KİŞİ)İSTENECEK BELGELER

a)-Dilekçe

b)-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c)-Ticaret Sicil Belgesi

d)-Şirketi Temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

e)-Ayrıca isteklilerin adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile Vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

f)-Yapacağı işin nevine uygun meslek grubunun oda kayıt belgesi son başvuru tarihi dahil değildir.(Yeni müracaatta meslek grubu kayıt belgesi  işyerini açtıktan sonra en geç 1 ay içinde ibraz edilecektir.)

g)-Geçici ihale teminatı Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi olacak.  

ğ-)Daha önce belediyemizin işyerlerinin kiralama ihalesine katılmış olup sözleşme imzalamayıp teminat yakan kişilere  komisyonca yeterlilik verilmeyecektir.

S.NO

MAHALLESİ

KAPI NUMARASI

VASFI

MUHAMMEN BEDELİ TL.

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE SAATİ

1

PAZAR

3/D

SPOR SALONU

 

160,00TL+KDV

205,00TL

14:00

 

 

| |   | | | Okunma Sayısı: 1929