İş Yeri Kiralama İhalesi
  • 29/01/2020
  • ° / Parçalı Bulutlu
  • Nem Oranı - %
  • Nöbetçi Eczaneler
  • ()
İş Yeri Kiralama İhalesi
İş Yeri Kiralama İhalesi

01-Mülkiyeti /Tasarrufu  Belediyemize ait aşağıda vasıfları muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı olan Kabaağaç Mahallesi Eylen Çayı Sokakta bulunan 25 ve 26 nolu  işyerlerinin 6 yıllık kiralanması ihalesi; Belediye Encümenimizin 30/11/2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile ihale tarihinden itibaren  6 yıl (05.11.2018 tarih ve 40 sayılı meclis kararı) süre ile 21.12.2024 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(c)maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

02-Kiralama ihalesi 21.12.2018 tarihine rastlayan CUMA günü Belediyemiz Encümen Odasında Belediye Encümen huzurunda aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

NO

MAH.

KAPI NO

ALANI M2

VASFI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE SAATİ

1

KABAAĞAÇ

25

141,32

 Vasıflandırılabilecek İşyeri

1.000.00TL+KDV

2.550.00TL

14:00

2

KABAAĞAÇ

26

209,52

Vasıflandırılabilecek İşyeri

1.500.00TL+KDV

3.8250.00TL

14:30

03-İhaleye katılacak olanlar;

A-)İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

a)-Dilekçe

b)-Kanuni İkametgah Belgesi

c)-İmza Sirküleri(Noterden  Tasdikli)

d)-Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

e)-Geçici İhale Teminatı (Limit İçi)

f)-Yapacağı işin nevine uygun meslek grubunun oda kayıt belgesi son başvuru tarihi geçerli değildir.(Yeni müracaatta meslek grubu kayıt belgesi işyerini açtıktan sonra ibraz edilecektir.)

g)-Kiralama ihalesine katılacak ilgilinin Belediyemize borcu bulunmayacak,borcu olduğu taktirde komisyonca yeterlilik verilmeyecektir.

h)-Daha önce belediyemizin işyerlerinin kiralama ihalesine katılmış olup sözleşme imzalamayıp teminat yakanlara  komisyonca yeterlilik verilmeyecektir.

 

B-)İSTEKLİLERDEN(TÜZEL KİŞİ)İSTENECEK BELGELER

a)-Dilekçe

b)-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c)-Ticaret Sicil Belgesi

d)-Şirketi Temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

e)-Ayrıca isteklilerin adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile Vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

f)-Yapacağı işin nevine uygun meslek grubunun oda kayıt belgesi son başvuru tarihi dahil değildir.(Yeni müracatta meslek grubu kayıt belgesi  işyerini açtıktan sonra ibraz edilecektir.)

g)-Geçici ihale teminatı Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi olacak.  

h)-Daha önce belediyemizin işyerlerinin kiralama ihalesine katılmış olup sözleşme imzalamayıp teminat yakanlara  komisyonca yeterlilik verilmeyecektir.

 

 

ULUBORLU BELEDİYESİ ADINA

Mehmet ÜNVERDİ

Belediye Başkanı

| |   | | | Okunma Sayısı: 2613