A

Ardmak

Kumaş, giysi vb.ni başka bir şeyin üzerine asar gibi bırakmak

Ak Ak yuyup, gök gök sermek

Beceriksizliğinden bir yandan temizlerken bir yandan kirletmek

Arabın karı boşadığı sıra

İşlerin çok yoğun olduğu vakit

Anası soğan, babası sarımsak

Soyu asaletli olmayan

Ardılmak

Birinin veya bir şeyin üzerine abanmak

Alavere

Alışveriş

An

Tarla Sınırı

1-Bulgur Pilavı
2-Tamlayan olarak "yemek"; Kabak Aşı vs.

 

B

Buymak

Donacak kadar üşümek

Batakçı

Müsrif, saçıp savuran

Bardak

İbrik

Belirsiz

Dağınık ve düzensiz kişi

Bizim Kız

Kız Kardeş

Bizim Oğlan

Erkek Kardeş

 

C

Cıbır

Beden, mal veya giyim bakımından zayıf

 

Ç

Çentmek

Çirpi, odun, ot vs. kesici alet yardımıyla kırmak

Çarpalanmak

Kabın içersindeki sıvının hareketle dalgalanması

Çavgın

Yağmurun güney tarafından meyilli yağması

Çalgı

Müzik Aleti

Çeç

Saplı buğday yığını

Çeki

Kare Tülbent

Çığır

Patika Yol

Çilpi

Çirpi

 

D

Domuzun öğlen kaldığı yeri bilmek

Her olan bitenden haberi olmak

Düğünde eyreti tanımak

Birine emaneten verdiği eşyayı duyurmak

Dalaz

Kuru ve etkili rüzgar

Dandin

Şımarık

Dayak

Dayanak, destek

Denk

Yatak, yorgan vs. eşyanın taşımaya hazır şekilde paketlenmiş hali

Dernek

Çarşamba

Dizlik

Uzun paçalı içlik

 

E

Eme seme yaramamak

(em: ilaç; sem: zehir) hiç bir işe yaramamak. Eskiyi yok gibi, yeniyi ...ok gibi kullanmak

Eyyatlı

(iyi altı) Üstün körü, baştan savma

Ellik

Eldiven

Engin

Nezle

Esi

Ucu yanmış odun

Eten

Meyvenin yenilen kısmı

Evinsiz

Lüzumsuz konuşan, ham

Eyin

Sırt ("karnı tok eyni bütün" deyiminde geçer)

 

F

Fita (Futa)

Peştemal

 

G

Gelin olmak

Meyve sebzenin mevsimi geçmek üzere iken az bulunur olması

Güneşin inmesi

Batması

Gede

Zayıf

Gedik

Bahçe sınırında giriş-çıkış için ayrılmış boşluk

Gen

Bir kaç yıldır sürülmemiş arazi

Gilavat

Asma çardağı

Gireyi

Pazar günü

Govaltan

Tam kapanmamış, birleşmemiş, hafif aralık

Göde

Şişman, etli

Götürü

İşin tamamının ihalesi

Göynek

Fanila

Gülecen

Çile halinde ipin sarılıp yumak yapılması için kullanılan sabit mile 

 

H

Hal halin

Kolay kolay

Hastalığı kaşıklığın gözünde

Sık sık ve kolayca hastalanan

Haşır neşir keşir aşı

Pek karışık malzemeden yapılmış yemek

Helle melle

Pişirilen şeyin macun kıvamını alması

Hükümallah

Taziye

Harar

Büyük kıl çuval

Harım

Evin yakınındaki küçük sebzelik

Haşa

Geniş ve büyük çuval (Kıl harici malzemeden yapılmış)

Hatil

Hayvana yem vermek veya üzüm çiğnemek için yapılmış büyük tahta tekne

Helik

İnşaatta iri taşların arasına doldurulan küçük taşlar

Hevcer

Hoşafın posa kısmı

Horavi

Yabani, insanlardan ürken

Hünük

Ilık

 

İ

İyverre

Çok zayıf, hastalıklı

 

K

Kepek ölçmek

Yarasız, vakit öldürmek için konuşmak, oyalanmak

Kör itin öldüğü yer

Çok uzakta bir yer

Kantarı belinde

İnsan sarrafı

Kakırdak

Kuyruk yağı eritilip sızdırıldıktan sonra kalan posası

Kenis

Bir yerin tesviyesini bozan hafif yükselti

Keşik

Gündelik karşılığı gündelik

Keşir

Havuç

Kıyma

Kavurma

Kirkit

Halı dokumada kullanılan saplı demir tarak

Kupa

Çay bardağı

 

M

Malamortçu

Baştan savma iş yapan

Mirav

(Farsça) Mir-i ab, su emiri; sulama suyunu takip eden görevli

Must'amel

(Arapça) Kullanılmış

 

N

Nelbeke

Küçük yayvan kap

 

O

Oku

Düğün vs. davetiyesi

Ocu(t)mak

Ürkmek, ürkütmek

Okumak

Düğün vs.ye davet etmek

 

Ö

Öğüt

Baharda görülüp yazın kaybolan pınar

Ölçek

Tahıl hacim ölçü birimi (yaklaşık 6.5 kg)

 

P

Peyniri şişeden yalar

Çok cimri

Pardı

Toprak dam yapımında üzerine toprak serilen çalı

Peşkir

El havlusu

Puştuvan

Toprak camı çevreleyen tahta perde

 

S

Sıtkı sıyrılmak

Birine, bir şeye olan sevgisini bağlılığını kaybetmek

Su köprüyü beldi (böldü)

İş işten geçti

Sineğin yağını hesap eder

Çok cimri

Savak

Sulama suyunu yönlendirmek için toprak, taş vb. malzemeden yapılan menfez

Sabunluk

Lif

Sıkma

Erkek gömleği

Sıtıra(sız)

(Arapça setreden) itibarsız, meymenetsiz

Siyaset

Yağışlı hava

Silecek

Banya havlusu

Söve

Kapının takıldığı doğrama, kasa

 

T

Tas

Yarımlağının yarısı olan hacim ölçüsü

Tat

Kaba, zarif olmayan eşya

Taya

Kavrulmuş kıymanın bir kapta kalıplaşmış hali

Trabzan

Merdiven korkuluğu

Teziktirmek

Şevkini kırmak

 

U

Usturası içinde

İçten pazarlıklı

 

Ü

Ünü üne katmak üne çoban tutmak

Bağırıp çağırarak yaygara etmek

Üğünmek

1-Toz halinde maddenin kabın altından dökülmesi
2-Yamaçtan toprak vs.nin dökülmesi

Ünlemek

Seslenmek, Çağırmak

 

Y

Yağada

Hayvani yağ bulaşığı

Yarımlağı

Ölçeğin yarısı olan hacim ölçüsü

Yu(n)mak

Yıka(n)mak