ZAPTİYE NAZIRI MUAVİNİ MEHMET BEY

Mehmet Bey Sadrazam Seyyid Ali Paşa'nın küçük kardeşidir. İlk ve medrese tahlisini Uluborlu'da gördükten sonra 1808 tarihinde İstanbul'a gitmiştir. Mehmet Bey "Jandarma Müşiri Deli Mehmet Bey" diye anılmakta ve tanınmaktadır.

1848 yılında zaptiye muhasebecisi, 1851 yılında rusumat muhasebecisi, 1852'de silistre defterdarı, 1853 yılında Meclis-i Vala azası, 1854 yılında zaptiye nazır muavini oldu.