TULUMCU HASAN EFENDİ

Tulumcu Hasan Efendi Uluborlu'da doğmuş, çocukluğunda İstanbul'a gelerek burada tahsilini ilerletmiştir. 1582 tarihinde 40 akçe ile Molla Gürani Medresesine Müderris (Profosör, Rektör) olmuştur. Sonra Kılıç Ali Paşa ve Ayasofya Müderrisliklerinde ve İstanbul, Kudüs, Bursa, Eyüp, Halep Kadılıklarında bulundu. Daha sonra emekli olarak 20 yıl kendi haliyle yaşadı. 1645 yılında öldüğünde 90 yaşındaydı. Mevlevihane yeni kapısı dahilinde yaylak denilen yerde yaptırdığı caminin avlusuna defnedilmiştir.

Tulumcu lakabını almasının sebebi, Padişah III. Mehmetin dikkatini çekmek ve derdini arz etmek amacıyla sırtına aldığı kartanlı tulumu ateşleyip, padişahın huzuruna yürümesidir.