TOPHANE NAZIRI MİRALAY MEHMET BEY

Mehmet Bey Büyükçeşme mahallesinden Karaşabanoğullarındandır. 1834 yılında Uluborlu'da doğmuştur. Mahalle hocası Sağir Mehmet Efendi'den ders almış hafızlığını bitirmiştir. Arapça dersi de alan Mehmet Bey tahsilini ilerletmek için İstanbul'a gitmiş ve harp okuluna alınmıştır. Orduya katılıp uzun müddet hizmet etmiş Miralaylığa (Albay) kadar yükselmiştir. En son İstanbul'daki Tophane Nazırlığına getirilmiştir.

Miralay Mehmet Bey Tophanede iken Uluborlu'dan pek çok hemşehrisini oraya getirtip kaydederek demircilik sanatını öğrenmelerini sağlamış, bu sanatkarlar Uluborlu'ya döndükten sonra Uluborlu demirciliğinde büyük ilerlemeler görülmüştür. O devirde yetişen sanatkarlardan belli başlıları: Çerçinli Oğlu Hacı İbrahim, Yarımkafa Oğlu İsmail Çavuş, Hancıoğlu Hasan Çavuş, Küçük Oğlu Ali, Demirci Hacı Ali'nin Ali Çavuş, Kavasoğlu İsmail Çavuş'tur.

Miralay Mehmet Bey'in oğulları da askeriye ve diplomaside önemli mevkilere ulaşmışlardır.