SEYYİD ALİ PAŞA

Seyyid Ali Paşa Uluborlu'da yetişen ve sadrazamlık (Başbakanlık) makamına kadar yükselmiş devlet adamlarındandır. Salih Efendi Mahallesinden Yeyenağalar sülalesindendir. Sülalesince Ali Galip diye anılmaktadır. Seyyid kelimesi bir mühürcü tarafından isminin önüne ilave edilmiştir. Seyyid Ali Galip çocukluğunda mahalle mektebinde hafızlığını bitirmiş ve Selçukluların ilk açtığı Kılıçarslan Medresesine devam ederken bir yandan ziraat ve ticaretle uğraşmış, sonra İstanbul'a giderek oradaki mevki sahibi akrabalarının yol göstermesiyle basamak basamak ilerlemiştir. 1756 yılında doğmuş ve 1826 yılında İstanbul'da ölmüş ve Karacaahmet mezarlığına yakın bir yere defnedilmiştir.

1815 tarihinde Mora Valisi ve Hüdavendigar Valisi, 1819'da Sadrazam oldu. Bir sene sonra Sadrazamlıktan azledildi. Tekrar Mora Valiliğine atandı. 1821 yılında Ankara ve Çankırı sancakları idaresi verildi. Daha sonra Konya Valisi olarak görev yaptığını görüyoruz.

Seyyid Ali Paşa 19. yüzyıl devlet ricali arasında öenmli bir yer işgal etmesinin yanında tanzimat devrini açan Mustafa Reşit Paşanın'da eniştesidir ve Mustafa Reşit Paşa'yı yetiştiren kişidir.