KARGILI LALA

Kargılı Lala'nın esas adı Ahmet Bey'dir. Karabeyle çağdaştır. Adına bir medrese yapılmıştır.

Menkıbelere göre karakeçili aşıretindendir. Uluborlu'nun fethinde yaralanmış, hava değişikliği sebebiyle Yuvaççaya nakledilmiş ve orada ölüp aynı yere defnedilmiştir. Halen defnedildiği yere "sultan tahtı" denilmektedir.