NUHOĞULLARINDAN HAKİM RIZA BEY

1868 tarihinde doğdu. 1889'da İstanbul'a giderek tahsiline devam etti. Hakimlik mesleğine girdi. Şeyhülislamlık Kaleminde görev aldı. Muhalif fikirlere sahip olmasından dolayı uzun süre Balkanlarda görev yaptıktan sonra Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a alınıp Mahmut Paşa Şerie Mahkemesi başkanlığına getirildi. Daha sonra 1911 yılında Kırcaali'ye gönderildi. 1913 yılında birinci sınıf dava vekil olarak avukatlığa başladı. İttehat ve Terakki kabinesi zamanında Kasımpaşa ve Beykoz hakimlikleri yaptı. Ferit Paşa hükümeti zamanında Kuvayi Milliye'ye yardım ettiği için azledildi. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'ya Beykoz üzerinden yapılan yardımlar Rıza Bey'in desteği ile olmuştur. Mudanya Anlaşması sırasında da Kuvayi Milliye ile irtibat vazifesini Hakim Rıza Bey yürütmüştür.

1919 yılında Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin Beykoz ve havalisi başkanlığını yürütmüştür. Cemiyetin adı 1924 yılında Halk Fırkası olarak değiştikten sonra da Üsküdar Vilayeti Mutemetliğini yürütmüştür. İstanbul Hilaliahmer (Kızılay), Teyyare Cemiyeti ve Meclisi Umumi Üyelikleri de verildi.

Atatürk ve İsmet Paşa'nın işaretiyle Fırka tarafından Kütahya Mebbusluğuna aday gösterildi ve seçildi. Daha sonra Isparta Milletvekilliğine geçti. Halk Fırkasına muhalif olarak kurulan fırkaya katıldığı için sonraki seçimlere giremedi. Laleli'de yaptığı apartmanında vefat etti.