HACI TAHİR BEY

Hacı Tahir Bey Alaca Mahallesinde babası Kucurzade Müderris Hacı Hüseyin Efendi'nin evinde 1885'te doğmuştur. İlk öğrenimini Çeti Hoca'dan almış, Kılıçarslan Medresesi'ne devam ederek tamamlamıştır. Tahsilini ilerletmek için İstanbul'a gitmiş, Rüstem Paşa Medresesi'ne kaydolmuştur. Hukuk mektebini 1911'de bitirerek serbest çalışmaya başlamıştır. Girişimci ve cesur biriydi.

Hizmetleri

Balkan Harbi'ne gönüllü katılarak Çatalca'da vazife gördü.

Hukuk öğrencisi iken arkaşı ile birlikte ebussuud caddesinde matbaayı hukukiyeyi açtı. Burada darul fünun'da okunan ve müderrislerin teklif ettiği eserleri basıp satıyordu.

Yine hukuk öğrencisi iken 1912 yılında "Uluborlu Talebe Cemiyeti Hayriyesi"ni arkadaşlarıyla beraber kurdu.

Cemiyeti Hayriye namına açılan cinci meydanındaki Uluborlu Pansiyonu'da Tahir Bey zamanında açılmıştır.

Balkan Harbinden sonra Çengelköyünde geniş bir bahçe kiralayarak tavukçuluk ve ziraatla meşgul oldu. I. Dünya Savaşında tekrar silah altına alındı.

Mütarekeden sonra birkaç arkadaşı ile birlikte Karaman'da ziraatle uğraşmak üzere girişimde bulundu. Ancak Fransızların Antebi, Yunanların İzmir'i işgali nedeniyle işleri bozuldu. Uluborlu'ya geldi.

Hacı Tahir Bey Uluborlu'da kurulan Reddi İlhak Cemiyetinin ilk idare heyeti arasında çalışırken Nazilli Cephesine sevk edildi. (1920) Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Paşa nezdinde Uluborlu temsilcisiydi. Yine Atatürk'ün emriyle Isparta Milletvekili olarak 23 Nisan günü Ankara'da bulunmak üzere çağırıldı.

Hacı Tahir Bey Milletvekili iken Konya'daki Delibaşı İsyanı davasına bakmak üzere İstiklal Mahkemesi hakimliği de yapmıştır. Muhalif tavırları nedeniyle ikinci defa milletvekilliğine aday gösterilmedi.

Hacı Tahir Bey milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra halıcılıkla, İzmir'de avukatlıkla meşgul oldu. Daha sonra Uluborlu'ya döndü. Zengin kütüphanesinden 100 ciltten fazla eseri Alaaddin Kütüphanesine hediye etmiştir.

27 Mayıs 1960 günü vefat etmiştir.