HACI NAŞİT PAŞA

Hacı Naşit Paşa Siyamızade Hacı Emin Ağa'nın üçüncü oğlu olarak Küçükköprü Mahallesinde tahminen 1818 yılında doğmuştur. 13-14 yaşlarındaki hafızlık merasimini takip eden günlerde babasının Büyükkabacalılar tarafından katledilmesinden sonra İstanbul'a gitmiş, akrabası olan Seyyid Ali Paşa'nın damadı Mustafa Reşit Paşa'ya müracaat etmiştir. Böylece İstanbul'da tahsiline başlamıştır.

Hacı Naşit Paşa tahsilini tamamladıktan sonra maliyeye girerek defterdarlığa kadar yükselmiş, daha sonra valiliklerde bulunmuştur. 1867'de vezir rütbesi ile Halep, Adana, Ankara ve Suriye Valisi olmuş, 1878'de Muhacirin Komisyonu Başkanlığına, daha sonra Hicaz Valiliğine getirildi. 1880'de Akdeniz Adaları Valiliğine, aynı yıl İzmir Valiliğine gönderildi. Eski sadrazamlardan Hamdi Paşa'nın ölümünden sonra Suriye Valisi oldu ve 1887 yılında Şam'da öldü.