FAHRİ PAŞA

Fahri Paşa Siyami Oğullarından Hacı Naşit Paşa'nın oğludur. İstanbul'da doğdu. İlokuldan sonra askeri rüştiye ve idadilerinde okuyup harp okuluna girdi, kurmay sınıfına katıldı. Burayı da tamamlayarak Mühendishaneyi Berriye'yi bitirdi. Saray da cülus yaverliğine alınarak yükselmiştir. 1894 İstanbul depreminde harab olan kapalı çarşının yeniden tertip ve tamir işinde mühendislik yapmıştır. Bu arada Türkiye'de bulunan demiryollarını teftiş ve kontrol heyetinde hükümeti temsil etmiştir. İzmir - Aydın demiryolunu teftişi sırasında Uluborlu'ya gelerek Dinar - Uluborlu karayolunun Çapalı Beli ve Pupa Boğazı kısımlarını İngiliz şirketine ıslah ettirmiştir.

Padişah Abdülhamit ile özel bir meseleden araları açıldığı için önce Bağdat tarafına isyan bastırmak üzere, daha sonra Serez'e gönderildi. Meşrutiyetin ilanında Selanik ve Havalisi komutanlığına tayin edildi. Balkan Harbinde Gelibolu, Bolayır ve havalisi komutanı idi. Balkan Harbinden sonra Ankara Kolordu Komutanlığına tayin edildi ve 1913'te Ankara'da vefat etti. Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Fahri Paşanın kabrini Hacı Bayram Veli Camii önündeki kabristanda bulup yeniden yaptırdı. Daha sonra o kabristanın yola ayrılması nedeniyle Samanpazarı civarındaki Tacettin Camii avlusuna nakledildi. Mezar taşındaki yazıya göre Fahri Paşa'nın Mirliva (General) rütbesinde olduğunu görmekteyiz. İstanbul'daki Uluborlulu öğrencilerin 1911'de kurduğu "Cemiyeti Hayriye"nin fahri başkanı idi.